Somali

War gelin muhim ah ku sabsan codsiga in qaxonti lagu qabilo iyo sida laga shaqeyn dono

Note: As of February 2014, various amendments to the Asylum Act entered into force. These are not yet included in the information sheets, an update will follow.

Xalkan waxa ka heleysa war gelin o muhim ah o kuxseyso qofka magangeliyo donayo, qaxonti ah iyo dadka o wakhti mel ku gadh la qabiley.